Vanliga frågor om stiftelser

Stiftelser är liksom aktiebolag juridiska personer. Det betyder inte att stiftelsen fungerar på samma sätt som ett aktiebolag. Det finns speciellt några frågor som en styrelseledamot behöver känna till svaret på.

Här kan du följa ett resonemang genom att klicka på de frågor som kommer upp efter hand. Börja med stiftelsens ändamål.

Endast under vissa omständigheter

Ändamålet med stiftelsen är beskrivet i stadgarna.

De kan endast ändras under speciella förutsättningar. Vissa delar såsom ändamålet med stiftelsen är mycket svårt att ändra.

Men kan stiftelsen verkligen ingå i en koncern?

Ja, men bara som moderbolag

Stiftelsen kan ingå i en koncern som moderbolag. Den kan aldrig vara ett dotterbolag. Det har att göra med att ingen kan äga en stiftelse.

Betyder det att en stiftelse inte kan säljas?

En stiftelse kan inte säljas

Eftersom en stiftelse inte har någon ägare kan den inte säljas. Det kan inte heller finnas delägare.

Betyder det också att stiftelsen inte kan sälja sina tillgångar?

En stiftelse kan sälja sina tillgångar

Förutsatt att styrelsen fortfarande följer stiftelseförordnandet så kan stiftelsens tillgångar avyttras.