Vad skulle hända om …?

Ett styrelsebeslut får alltid ekonomiska konsekvenser. Genom att skaffa dig en grundförståelse för vad som påverkar företagets resultat och balans blir det lättare för dig att se möjligheterna men också riskerna med verksamheten.

Här kan du följa ett resonemang genom att klicka på de frågor som kommer upp efter hand.

Ett förvärv eller en nybyggnation innebär ökade intäkter och kostnader

En ny fastighet skulle ge ökade intäkter genom nya hyror, men också nya kostnader.

Genom köpet eller nyproduktionen ökar drift- och underhållskostnader samt kapitalkostnader (det vill säga räntekostnader på de nya lånen och kostnader för avskrivningar). Det gäller att intäkterna täcker kostnaderna!

Vad händer om företaget inte får täckning för kostnaderna?

Det skulle leda till förlust och troligen nedskrivning

Om ni inte får täckning för kostnaderna så kommer företaget att göra en förlust. Det kan leda till krav på nedskrivning av fastighetens värde, vilket ökar förlusten ännu mer.

I den situationen finns risken att det egna kapitalet minskar. Är förlusten stor och återkommer flera år i rad kan företaget få problem.

Ok, säg istället att en fastighet ska säljas. Vad innebär det?

En försäljning innebär att både intäkter och kostnader minskar

Konsekvenserna av att avyttra en fastighet blir bland annat att hyresintäkter, kostnader för drift och underhåll och kapitalkostnader minskar.