SABO i allmännyttans tjänst

Som bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag arbetar SABO både kort- och långsiktigt för att bidra till en positiv utveckling för medlemmarna och hyresrätten.

SABO är till för alla verksamma inom medlemsföretagen. Det gäller personal som har direktkontakt med hyresgäster lika mycket som övriga anställda, chefer och förtroendevalda.

Vet du vad det här innebär i praktiken? Klicka gärna på bilderna.

Branschorganisationen

Som branschorganisation erbjuder SABO kunskap, verktyg och erfarenheter som ger stöd i medlemsföretagens dagliga arbete.

Det handlar om tvistelösning i hyresförhandlingar, prisvärda medlemsrabatterade branschutbildningar och nätverksträffar. Men också aktuell branschinformation och dagliga råd från våra jurister, ekonomer och andra branschexperter.

Intresseorganisationen

SABOs bostadspolitiska arbete är långsiktigt och syftar till att ge medlemsföretagen goda arbetsförutsättningar såväl nu som i framtiden.

Det handlar om nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning, lobbyarbete och samarbetsprojekt med branschkollegor.

SABO fungerar dessutom som en stark samlad röst för de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen och är remissinstans åt regeringen och myndigheter i en rad viktiga frågor.