Om introduktionen

Det här är en introduktion utformad som en kortare webbutbildning för den som nyligen blivit invald i styrelsen i ett allmännyttigt bostadsföretag.

Syftet är att ge en första orientering inom området och introduktionen är också användbar för den som har haft sitt styrelseuppdrag en längre tid.

För att skaffa dig djupare kunskaper rekommenderar vi SABOs företagsförlagda utbildning Startskottet. Innehåll och upplägg anpassas efter företagets och dess styrelses förutsättningar. SABO erbjuder också konsulttjänster utifrån era önskemål och behov. Mer information om detta hittar du på www.sabo.se.

Har du frågor om upplägg och innehåll i den här webbutbildningen kontakta Nina Rådström, nina.radstrom@sabo.se