Nästa steg

Grattis! Du har nu kommit till slutet av denna introduktion som handlade om:

  • Allmännyttan och SABOs roll.
  • De lagar och regelverk som styr ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag.
  • De grundläggande ekonomiska spelreglerna.

Behöver du och din styrelse fördjupad kunskap? SABO kan bistå med utbildning och konsulttjänster. För nya styrelser är den företagsförlagda utbildningen Startskottet mycket uppskattad. Utbildningen vänder sig till hela styrelsen samt vd och tillsammans anpassar vi innehållet efter era behov.

Fyll i din e-postadress här så får du mer information om utbildningen och annat som är bra att ha, till exempel handledningen för ägardirektiv och handledningen om marknadsmässiga avkastningskrav.

Personuppgiftslagen PuL

Din e-postadress kommer endast att användas för utskick kopplat till den här introduktionen och inte användas av 3:e part. SABO behandlar registrerade uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).