1/1 En fråga om fastighetsvärdering

Ett bostadsföretags tillgångar utgörs till största delen av dess fastigheter. För att ta reda på den verkliga ekonomiska styrkan i företaget är det därför viktigt att kunna bedöma fastigheternas värde.

I det här exempeldiagrammet är det ganska stor skillnad mellan fastighetens produktionskostnad och marknadsvärde.

Kan det stämma tror du? Välj det mest korrekta påståendet.