Ekonomisk redovisning

För att förstå konsekvenserna av de beslut som fattas i styrelsen är det viktigt att ha en god bild av de ekonomiska sambanden i företaget.

Resultaträkning och balansräkning är viktiga underlag för detta, klicka på bilderna nedan för att få kortfattad information om dessa.

Balansräkningen

Tillgångar = Skulder + Eget kapital

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av hur företagets tillgångar och skulder är fördelade vid en viss tidpunkt. Den ena sidan av balansräkningen visar företagets tillgångar. För bostadsföretag handlar det framförallt om fastigheter.

Den andra sidan visar hur företagets tillgångar är finansierade, dels med ägarens egna kapital och dels med lånat kapital.

Resultaträkningen

Årets intäkter – Årets kostnader = Årets resultat

Resultaträkningen visar om företaget gått med vinst eller förlust. Ett bra resultat under ett år påverkar det egna kapitalet positivt, stärker företagets soliditet och ger möjligheter till framtida investeringar.

Ett dåligt resultat under ett år påverkar det egna kapitalet negativt. Om den negativa utvecklingen fortsätter så kan företaget till slut ha förbrukat sitt eget kapital och tvingas till likvidation.