Allmännyttan

Allmännyttan i Sverige

Som styrelseledamot i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag har du ett stort ansvar. Det innebär också ett spännande samhällsuppdrag med stora möjligheter att påverka bostadsförsörjningen i din kommun.

I dag bor nästan var sjunde person i allmännyttan. Men vet du hur det började? Starta filmen!