Aktiebolag eller stiftelse?

Kommunallagen säger bland annat att kommunala företag ska ha ett kommunalt ändamål med sin verksamhet. En styrelseledamot har ett juridiskt ansvar för att de lagar som reglerar verksamheten följs. I det här avsnittet får du mer information om detta.

Regelverket skiljer sig åt beroende på om företaget drivs som ett aktiebolag eller en stiftelse. Börja med att välja det alternativ som passar bäst in på dig.