Ekonomi

Hur mycket vet du om de grundläggande ekonomiska spelregler och de lagar som ligger till grund för de beslut som fattas av styrelser? Det gäller aktiebolag lika väl som stiftelser.

Här är några personer med erfarenhet av styrelseuppdrag inom allmännyttan. Starta gärna filmen för att ta del av deras erfarenheter.