Uppdraget

En introduktion till styrelseuppdrag i allmännyttan

Välkommen! Det här är en enkel och grundläggande introduktion för dig som nyligen blivit invald i styrelsen i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Introduktionen är också användbar för dig som haft uppdraget under en tid.

Gå igenom introduktionen steg för steg. Det tar ungefär 20 minuter. Du kan också välja att lyssna på innehållet.

Innehåll

1. Allmännyttan

Du befinner dig i ett unikt sammanhang. Här får du reda på mer om allmännyttans utveckling fram till idag.

2. Lagar & regelverk

Vilka lagar styr och hur långt sträcker sig ansvaret? Det får du reda på här.

3. Ekonomi

Styrelsebeslut får alltid ekonomiska konsekvenser. Men vilket är ditt ansvar?

4. Vad minns du?

Hur mycket kan du nu? Här kan du summera introduktionen genom att testa dina kunskaper.